• Laiku ir kokybiškai atlikti darbus;
  • Užtikrinti valymo darbų kontrolę;
  • Užtikrinti kliento materialinių vertybių saugumą valymo metu;
  • Laikytis kliento vidaus darbo tvarkos.